eCardPortal

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Contract finanțare: POSDRU/94/4.1/S/64305

Deținător card

Autentificare persoană aflată în căutarea unui loc de muncă:

Agent economic

Autentificare persoane juridice aflate în căutare de forță de muncă:
Instituție publică

Autentificare instituții publice în vederea gestionării registrului persoanelor fizice ce beneficiază de venit minim conform legii 416/2001: